PB0001 Adölesan-1 / Obez veya Fazla Kilolu Ergenlerde Uyku Kalite Ve Süresi Sunan Kişi: Yaşar Durmaz, KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ, KÜTAHYA Yazarlar:
Yaşar Durmaz, KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ, KÜTAHYA
Orhan Derman, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ ADOLESAN SAĞLIĞI KLİNİĞİ, ANKARA
PB0002 Alerji-1 / ANOS1 (KAL1) geninde yeni tanımlanan Ekzon 10'da c1437 1442dupTGGCAT, p.Gly480_Met481insiLeGly mutasyonu ile ilişkili bir Kallmann sendromu vakası Sunan Kişi: Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanes, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Yazarlar:
Recep ERÖZ , Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik A.D
İlknur ARSLANOĞLU , Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi B.D
PB0004 Alerji - 3 / Metilprednizolon İle Anafilaksisi Olan Çocuk Hastada Başarılı Desensitizasyon Sunan Kişi: Fatih Çiçek, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Zuhal Karalı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa
Şükrü Çekiç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa
Muhittin Bodur, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Bursa
Yakup Canıtez, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa
Mehmet Sait Okan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nöroloji Bilim Dalı, Bursa
Nihat Sapan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, Bursa
PB0005 Alerji - 4 / Aşı Sonrası Gelişen Lökositoklastik Vaskülit Bir Olgu Sunumu Sunan Kişi: Zuhal Karalı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, BURSA Yazarlar:
Yakup Canıtez, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ,Çocuk Alerji Bilim Dalı , BURSA
Fatih Çiçek, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Alerji Bilim Dalı, BURSA
Şükrü Çekiç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ,Çocuk Alerji Bilim Dalı , BURSA
Nihat Sapan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ,Çocuk Alerji Bilim Dalı , BURSA
PB0006 Alerji - 5 / Epilepsi hastasında lamotrijin kullanımı sonrası DRESS sendromu: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Sunan Kişi: Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Yazarlar:
Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Öner ÖZDEMİR, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji B.D
PB0007 Endokrinoloji - 1 / YALNIZCA ANOREKSİYA MI Sunan Kişi: Merve Deniz Başkaya, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yazarlar:
Merve Deniz Başkaya, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Kadriye Cansu Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Yasemin Denkboy Öngen, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Meltem Buhur Pirimoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Erdal Eren, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Halil Sağlam, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Ömer Faruk Tarım, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Betül Berrin Sevinir, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Selçuk Yılmazlar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı
PB0008 Endokrinoloji - 2 / ÖNEMLİ BİR FİZİK MUAYENE BULGUSU - HİPERPİGMENTASYON Sunan Kişi: Tuğba Altunkaynak , Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Bursa Yazarlar:
Meltem Buhur Pirimoğlu , Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Endokrinoloji BD Bursa
Erdal Eren , Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Endokrinoloji BD Bursa
Kadriye Cansu Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Endokrinoloji BD Bursa
Yasemin Denkboy Öngen, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Endokrinoloji BD Bursa
Halil Sağlam, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Endokrinoloji BD Bursa
Ömer Tarım, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Endokrinoloji BD Bursa
PB0009 Enfeksiyon Hastalıkları - 1 / Hiper IgM Sendromlu Bir Hastada Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonu Sunan Kişi: Hacer Efnan Melek Arsoy, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yazarlar:
Hacer Efnan Melek Arsoy, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Öner Özdemir , Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmunoloji BD
PB0010 Enfeksiyon Hastalıkları - 2 / SKROTAL AĞRI VE ŞİŞLİKLE GELEN HASTADA BRUSELLA EPİDİDİMORŞİTİ OLGU SUNUMU Sunan Kişi: Ece AYYILDIZ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Bursa Yazarlar:
Cansu TURAN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
Beyhan BÜLBÜL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
Emre ŞAHİN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
Dilşad AKSOY, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
Solmaz ÇELEBİ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
Mustafa Kemal HACIMUSTAFAOĞLU, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
PB0011 Enfeksiyon Hastalıkları - 3 / ÇOCUKLARDA COVID 19 İLİŞKİLİ MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROMU (MIS-C) DÖRT OLGU SUNUMU Sunan Kişi: Beyhan Bülbül, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Solmaz Çelebi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Cansu Turan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Emre Şahin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Fatma Dilşad Aksoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
Mustafa Hacımustafaoğlu1, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Bursa
PB0012 Gastroenteroloji - 1 / Terminal ileit kliniği ile başvuran olgu: Henoch-Schönlein purpurası Sunan Kişi: Nur Özcan, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Zeliha Demirtaş, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
Okan Akacı3, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Bursa
PB0013 Gastroenteroloji - 2 / Jeneralize Lenfanjiomatozisli İki Olgu Sunan Kişi: Fevzi Aydoğdu, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Bursa Yazarlar:
İsmail Erokutan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi BD, Bursa
Enes Turan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi BD, Bursa
Nil Kaptan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi BD, Bursa
Taner Özgür, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi BD, Bursa
Tanju Özkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi BD, Bursa
PB0014 Gastroenteroloji - 3 / Rektal Kanama İle Başvuran Klasik Benzeri Ehler Danlos Sendromu Sunan Kişi: Enes Turan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Taner Özgür, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
Nil Kaptan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
İsmail Erokutan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
Tanju Özkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
PB0015 Gastroenteroloji - 4 / NEONATAL İKTİYOZİS, SKLEROZAN KOLANJİT, HİPOTRİKOZİS (NİSCH) SENDROMLU OLGU Sunan Kişi: Enes Turan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Taner Özgür, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
Nil Kaptan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
İsmail Erokutan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
Ziya Dündar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa
Ekrem Kaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa
Tanju Özkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bursa
PB0016 Hematoloji - 1 / AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ İDAME TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN COVID-19 İLİŞKİLİ İMMUN TROMBOSİTOPENİ Sunan Kişi: Selin Güner, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Yazarlar:
Funda Tekkeşin, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
Begüm Şirin Koç, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
Ülkü Miray Yıldırım, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
Suar Çakı Kılıç, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği
PB0017 Hematoloji - 2 / COVID 19 ENFEKSİYONUNA SEKONDER GELİŞEN HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ - OLGU SUNUMU Sunan Kişi: ELİF GÜLER KAZANCI, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD Yazarlar:
ELİF GÜLER KAZANCI, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD
GAMZE AYVAZOĞLU, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
HAZEL MAHMAT, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
BİLGEN IŞIK, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD
EREN ÇAĞAN, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon BD
BETÜL ORHANER, SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji BD
PB0018 Hematoloji - 3 / VAKA SUNUMU HEMOFİLİ B TANILI HASTADA İLİOPSOAS HEMATOMU NEDENLİ FEMORAL NÖROPATİ Sunan Kişi: Ayşe ÖZTÜRK, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Aytül TEMUROĞLU, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Anabilim Dalı Bursa
Salih GÜLER, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Anabilim Dalı Bursa
Melike SEZGİN EVİM, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Anabilim Dalı Bursa
Adalet Meral GÜNEŞ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Anabilim Dalı Bursa
PB0019 Hematoloji - 4 / Pansitopeni Saptanan Hastada Ayırıcı Tanıda Roseola İnfantum Sunan Kişi: Duygu Yılmaz, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yazarlar:
Muzaffer Enes Pehlivan, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ali Zeki Bedir, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Fatma Tuba Coşkun, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çetin Timur, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
PB0020 İmmunoloji - 1 / IKAROS MUTASYONU OLAN VE OTOİMMÜN HEPATİT TABLOSU GELİŞEN BİR OLGU SUNUMU Sunan Kişi: Kasım Bozgeyik, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bursa Yazarlar:
Hülya Köse, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji Hastalıkları Bilim Dalı Bursa
Sara Şebnem Kılıç Gültekin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji Hastalıkları Bilim Dalı Bursa
PB0021 Kardiyoloji - 1 / Akut Romatizmal Ateşte C Reaktif Protein / Albümin Oranı Sunan Kişi: Dilek Giray, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği Van Yazarlar:
Dilek Giray, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği Van
Olgu Hallıoğlu, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı Mersin
PB0023 Kardiyoloji - 3 / Göğüs ağrısının nadir bir nedeni Kardiyak kitle Sunan Kişi: Serkan Toker, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa Yazarlar:
Tuğberk Akça, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa
Abdüsselam Genç, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa
Hasan Türkmen, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa
Fahrettin Uysa, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa
Özlem Mehtap Bosta, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa
Ergün Çil, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Bursa
PB0024 Kardiyoloji - 4 / Nadir Bir Birliktelik Uzun QT Sendromu ve Wolff Parkinson White Sendromu Sunan Kişi: Begüm Özgürbüz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bursa Yazarlar:
Hasan Türkmen, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Tuğberk Akça, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Abdusselam Genç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Özlem Mehtap Bostan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Fahrettin Uysal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
PB0025 Kardiyoloji - 5 / KARDİYOVASKÜLER MORBİDİTE VE MORTALİTE ÖNGÖRDÜRÜCÜSÜ OLARAK GÖZDEN KAÇAN KLİNİK ANTİTE ORTOSTATİK HİPERTANSİYON Sunan Kişi: İrfan Öz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yazarlar:
Tuğberk Akça, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Abdüsselam Genç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Hasan Türkmen, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Erdal Eren, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı
Özlem M Bostan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Fahrettin Uysal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
PB0026 Kardiyoloji - 6 / FETAL EKOKARDİYOGRAFİDE KARDİYAK RABDOMİYOM SAPTANMASI İLE TANI KONULAN BİR TUBEROZ SKLEROZ OLGUSU Sunan Kişi: Sinem İREZ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bursa Yazarlar:
Hasan TÜRKMEN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Abdüsselam GENÇ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Tuğberk AKÇA, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Fahrettin UYSAL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Özlem Mehtap BOSTAN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
Ergün ÇİL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Bursa
PB0027 Kardiyoloji - 7 / KARDİYAK FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN NADİR BİR NEDENİ KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ Sunan Kişi: Feride KANGARL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa Yazarlar:
Hasan TÜRKMEN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Abdüsselam GENÇ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Tuğberk AKÇA, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Fahrettin UYSAL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Özlem Mehtap BOSTAN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
Ergün ÇİL, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Anabilim Dalı, Bursa
PB0028 Kardiyoloji - 8 / DİLATE KARDİYOMİYOPATİNİN NADİR BİR SEBEBİ OLARAK JENERALİZE LİPODİSTROFİ - OLGU SUNUMU Sunan Kişi: TANSU ÖNDEŞ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, BURSA Yazarlar:
TANSU ÖNDEŞ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, BURSA
HASAN TÜRKMEN, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK KARDİYOLOJI BİLİM DALI, BURSA
ABDÜSSELAM GENÇ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK KARDİYOLOJI BİLİM DALI, BURSA
TUĞBERK AKÇA, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK KARDİYOLOJI BİLİM DALI, BURSA
FAHRETTIN UYSAL, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK KARDİYOLOJI BİLİM DALI, BURSA
ÖZLEM MEHTAP BOSTAN, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK KARDİYOLOJI BİLİM DALI, BURSA
ERGÜN ÇİL, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK KARDİYOLOJI BİLİM DALI, BURSA
YASEMİN DENKBOY ÖNGEN, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI, BURSA
MELTEM BUHUR PİRİMOĞLU, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI, BURSA
ERDAL EREN, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESI, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI AD, ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ BİLİM DALI, BURSA
PB0029 Nefroloji - 1 / Mesane Disfonksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Siringohidromiyeli Sunan Kişi: Şule Gökçe, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yazarlar:
Gamze Eman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Sevgin Taner, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Aslı Aslan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
PB0030 Nefroloji - 2 / Yenidoğan Başlangıçlı Konvülziyonların Nadir Bir Nedeni: Ailesel Hipomagnezemi ile Birlikte Sekonder Hipokalsemiden sorumlu TRMP-6 Gen Mutasyonu Sunan Kişi: İzel Kahraman, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Yazarlar:
İzel Kahraman, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Okan Akac, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği
PB0031 Nöroloji - 1 / Çocukluk çağında vertigonun nadir görülen bir sebebi: Serebellopontin köşe tümörü Sunan Kişi: Çiğdem KAPLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Isparta Yazarlar:
Çiğdem KAPLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Isparta
Müjgan ARSLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi, Isparta
PB0032 Nöroloji - 2 / KKK aşısı sonrasında gelişen artrit - Nadir bir komplikasyon Sunan Kişi: Kübra Boztepe, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Isparta Yazarlar:
Kübra Boztepe, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Isparta
Müjgan ARSLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi, Isparta
PB0033 Nöroloji - 3 / NON-KETOTİK HİPERGLİSEMİ İLE İLİŞKİLİ NÖBET Sunan Kişi: Yasin Yılmazer, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Isparta Yazarlar:
Yasin Yılmazer, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Isparta
Müjgan ARSLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi, Isparta
PB0034 Nöroloji - 4 / Akut batın tablosu ile presente olan SARS-Cov-2 ilişkili multisistem enflamatuvar sendrom olgusu Sunan Kişi: Çiğdem KAPLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Isparta Yazarlar:
Müjgan ARSLAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Nörolojisi, Isparta
Muhammed KÖŞKER, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Bölümü, Antalya
Hüseyin AYDIN, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Isparta
PB0035 Noroloji - 5 / TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR NÖROMETABOLİK HASTALIK BİYOTİN-TİAMİN CEVAPLI BAZAL GANGLİYON HASTALIĞI Sunan Kişi: Alişan Emreciksin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu Yazarlar:
Ayşegül Danış, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, Bolu
Adil Aytaç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu
Mustafa Hıza, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Bolu
PB0036 Onkoloji - 1 / Karaciğer Nakli Sonrası Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık Gelişen Bir Olgu Sunan Kişi: Fatma ASLAN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Çocuk Onkoloji BD. BURSA Yazarlar:
Gökalp Rüstem Aksoy, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Çocuk Onkoloji BD. BURSA
Melek Erdem, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Çocuk Onkoloji BD. BURSA
Betül Berrin Sevinir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Çocuk Onkoloji BD. BURSA
Taner Özgür, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Çocuk Gastroenteroloji BD. BURSA
Hülya Öztürk Nazlıoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji BD.
Tanju Münevver Özkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları AD, Çocuk Gastroenteroloji BD. BURSA
PB0037 Onkoloji - 2 / T HÜCRELİ LENFOBLASTİK LENFOMA TAKİP VE TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN ASENDAN MOTOR KAYIP Sunan Kişi: Gökalp Rüstem AKSOY, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Yazarlar:
Melek ERDEM, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Fatma ASLAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Aytül TEMUROĞLU, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Çağlar ÖDEK, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı
Muhittin BODUR, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Betül SEVİNİR, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
Mehmet Sait OKAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
PB0038 Romatoloji - 1 / EKLEMLERİ VE DERİYİ TUTAN NADİR BİR HASTALIK - Mikst Konnektif Doku Hastalığı Sunan Kişi: Gökçe Eser, Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabil im Dalı, lstanbul Yazarlar:
Ali Zeki Bedir, Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabil im Dalı, lstanbul
Asli han Dağdeviren Ercan, Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabil im Dalı, lstanbul
Beste Yüksel Saçlı, Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabil im Dalı, lstanbul
Muzaffer Enes Pehlivan, Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabil im Dalı, lstanbul
Ruhan Düşünsel, Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, lstanbul
PB0040 Yeni Doğan - 2 / Anormal solunum paterni görülen nadir bir sendrom Sunan Kişi: Nuran Belder, Safranbolu Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Karabük Yazarlar:
Ahmet Saki Oğuz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara
Fatih Mehmet Kışlal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Ankara
Dilek Sarıcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan, Ankara
PB0041 Yeni Doğan - 3 / İntrauterin Testis Torsiyonu Olgu Sunumu Sunan Kişi: Hakan ONUR, Memorial Özel Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi Yazarlar:
Murat Kemal ÇİĞDEM, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi ABD
Müsemma Karabel, Memorial Özel Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi
PB0042 Yeni Doğan - 4 / ANTENATAL DÖNEMDE DEV KONJENİTAL HEMANJİOM SAPTANAN BİR OLGU Sunan Kişi: Hatice Kübra Erzan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yazarlar:
Cansu Sivrikaya Yıldırım, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Fatma Kocael, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Berrin Betül Sevinir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
Hilal Özkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Nilgün Köksal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Zeynep Yazıcı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
PB0043 Yeni Doğan - 5 / Antenatal Dönemde Servikal Kitle Nedeni ile Ex Utero Intrapartum Treatment Prosedürü Uygulanan Bir Olgu Sunan Kişi: Gülden Bulut İnceoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yazarlar:
Gülden Bulut İnceoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Fatma Kocael, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Cansu Sivrikaya Yıldırım, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Nilgün Köksal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Hilal Özkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Berrin Betül Sevinir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
Arif Gürpınar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Belgin Yavaşçaoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı
Bilge Çetinkaya Demir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
PB0044 Yeni Doğan - 6 / YENİDOĞAN DÖNEMİNDE KARDİYAK KÖKENLİ OLMAYAN KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİNİN NADİR BİR NEDENİ: GALEN VEN ANEVRİZMASI Sunan Kişi: Tuğba Soyyiğit, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yazarlar:
Fatma Kocael, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Kevser Üstün Elmas, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Cansu Sivrikaya Yıldırım, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Bahattin Hakyemez, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Bilim Dalı
Özgür Taşkapılıoğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı
Hilal Özkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Nilgün Köksal2, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
PB0045 Yeni Doğan - 7 / Yenidoğan Döneminde Kasabach Merritt Sendrom Tanısı Konulan Olgu Sunan Kişi: Begüm Özgürbüz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yazarlar:
Begüm Özgürbüz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Kevser Üstün Elmas, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Cansu Sivrikaya Yıldırım, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Fatma Kocael, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Nilgün Köksal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Hilal Özkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Berrin Betül Sevinir, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
Melike Sezgin Evim, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
PB0046 Yeni Doğan - 8 / YENİDOGAN DÖNEMİNDE PLEVRAL EFÜZYONLARIN NADİR BİR NEDENİ - KONJENİTAL ŞİLOTORAKS Sunan Kişi: Sabiha Işık Şahinkaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yazarlar:
Sabiha Işık Şahinkaya, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Cansu Sivrikaya Yıldırım, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Fatma Kocael, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Kevser Üstün Elmas, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Nilgün Köksal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Hilal Özkan , Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Arif Nuri Gürpınar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
PB0047 Yeni Doğan - 9 / YENİDOĞAN DÖNEMİNDE SMITH LEMLI OPITZ SENDROMU SAPTANAN OLGU Sunan Kişi: Kevser Üstün Elmas, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı Yazarlar:
Tuğçe Soyyiğit, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Fatma Kocael, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Cansu Sivrikaya Yıldırım, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Nilgün Köksal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Hilal Özkan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı
Şahin Erdöl, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Metabolizma Bilim Dalı
Abdusselam Genç, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Özlem Mehtap Bostan, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
PB0048 Yeni Doğan - 10 / Preterm Bir Bebekte Süpüratif Submandibular Siyaloadenit Olgu Sunumu Sunan Kişi: Orhan Köksal, Memorial Özel Diyarbakır Hastanesi Pediatri Birimi Yazarlar:
Hakan Onur, Memorial Özel Diyarbakır Hastanesi Pediatri Birimi
Müsemma Karabel, Memorial Özel Diyarbakır Hastanesi Pediatri Birimi
PB0049 Yeni Doğan - 11 / Doğum Travmasına Bağlı Trakea Laserasyonu Olgu Sunumu Sunan Kişi: Hazel Mahmat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yazarlar:
Pelin Doğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Neonatoloji BD
Mete Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi ABD
İpek Güney Varal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Neonatoloji BD
PB0050 Yeni Doğan - 12 / Trombofiliye Bağlı Neonatal Tromboz Olgu Sunumu Sunan Kişi: Hilal Çalışkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yazarlar:
İpek Güney Varal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Neonatoloji BD,
Bilgen Işık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Hematoloji BD,
Betül Orhaner, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Hematoloji BD,
Ahmet Kağan As, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi ABD
Pelin Doğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Neonatoloji BD