Bildiri Gönderimi

Kongreye bildiri gönderimi sözel ve poster bildiri gönderimi şeklinde olacaktır.
Bildiri özetleri online sistem üzerinden toplanacaktır.

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri Özeti son gönderim tarihi
10 Ocak 2021

Bildiri Özetleri Gönderim Kuralları

 • Bildirilerin kongrede yer alabilmesi ve Kongre dijital kitabında yayınlanabilmesi için kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
 • Özetler Giriş ve Amaç, Gereç ve Yöntem, Sonuç ve Tartışma bilgilerini kapsayacak biçimde olmalıdır.
 • Akademik unvan kullanılmamalıdır, özetler 350 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özet metin içerisinde kullanılacak resim, grafik ya da tablo yerlerinin özet metin içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri özeti gönderimi 10 Ocak 2021' de sona erecektir. Sistem üzerinde sadece göndermiş olduğunuz bildirilerin durumunu takip edebilirsiniz.
 • Kabul edilen bildiriler ile ilgili kabul yazısı tarafınıza mail yolu ile gönderilecektir.
 • Sözel bildirilerinizi ilan tarihinden sonra bilimsel program üzerinden de takip edebilirsiniz.
 • Posterler "dijital poster" olarak sunulacaktır.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Dijital Poster Teknik Özellikleri :

 • PDF olarak 3:4 oranında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 • Yüksek çözünürlüklü, minimum 1536(en) x 2048(boy) olmalıdır.
 • Belirtilen ölçülerde çalışılan Dijital E-poster de yazılar mümkün olduğunca büyük ve okunaklı olmalıdır. Önerilen font 12 - 22 punto arasında Arial’dir.
 • E-Poster üzerindeki bilgiler bir sayfaya sığmaz ise aynı ölçülerde ikinci bir sayfa yapılmalı, yapıştırılan resim ve tabloların kaliteside yüksek olmalıdır.
 • PDF çalışma dosyaları 10 Şubat 2021 tarihine kadar betul.alagoz@burkon.com adresine gönderilmelidir