Kabul Edilen Bildiriler

Bildiri No Metin Türü Sunacak Kişi Yazarlar Metin Başlığı
3 SB Yakup Canıtez Yakup Canıtez Astım Tanılı 10-18 Yaş Grubu Çocuklarda Alternaria Duyarlılığının Araştırılması
4 SB Murat Cansever Murat Cansever Besin Proteini İlişkili Proktokolit (BPİAP) Olgularının Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
7 SB Fatma Demirbaş Fatma Demirbaş COVID-19 Tanılı Çocuk Hastalarda Anormal Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
8 SB Salih Çağrı Çakır Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Yenidoğan Cilt Bakımı Konusundaki Tutum Ve Uygulamaları
11 SB Yasemin Denkboy Öngen Yasemin Denkboy Öngen, Erdal Eren, Kadriye Cansu Şahin, Meltem Buhur Pirimoğlu, Halil Sağlam, Ömer Tarım Pandemi Döneminde Çocuk Endokrinoloji Kliniği Uzaktan Hasta İzlemi (TELETIP) Deneyimimiz
13 SB Şit Uçar Şit Uçar, Yavuz Özpınar Premature Retinopatisi Gelişen Yenidoğanlarda Retinopati Ciddiyeti İle Risk Faktörleri İlişkisinin Değerlendirilmesi
14 SB Özge Dedeoğlu Özge Dedeoğlu, Bahadır Konuşkan Çocuk Nöroloji Polikliniğine Konuşma Bozukluğu Nedeniyle Yönlendirilen 94 Olgunun Değerlendirilmesi
15 SB Funda Aydemir Funda AYDEMİR, Şükrü ÇEKİÇ, Sara Şebnem KILIÇ GÜLTEKİN Juvenil İdiopatik Artrit Tanılı Olguların Değerlendirilmesi
16 SB Burçe Emine Dörtkardeşler Aylin Tuğba Arslan, Aslı Aslan, Şule Gökçe, Burçe Emine Dörtkardeşler Akut Bakteriyel Ve Viral Gastroenterit Tanısı Konulan Hastalarda Kan Prokalsitonin Düzeylerinin Karşılaştırılması
20 SB Bergen Yavuz Bergen Yavuz, Melike Sezgin Evim, Salih Güler, Birol Baytan, Adalet Meral Güneş Çocukluk Çağında Lösemi Gelişiminde Etkili Faktörler
23 SB Betül Dünya Deniz Yılmaz, Özlem Yayıcı Köken, Betül Dünya, Merve Sibel Güngören, Esra Gürkaş, Hamit Özyürek, Saliha Yüksek Kanık, Ayşegül Neşe Çıtak Kurt COVID-19 Tanısı Alan Çocuklarda Serum S100B Düzeyi
24 SB Nuran Belder Nuran Belder, Dilek Gürlek Gökçebay Vitamin B12 Eksikliği Olan Çocuk Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
26 SB Hüseyin Bilgin Hüseyin Bilgin, Şahin Erdöl Mukopolisakkaridoz Olgularının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Tecrübesi
27 SB Deniz Gezgin Yıldırım Deniz Gezgin Yıldırım Diyarbakır Bölgesi Juvenil İdiyopatik Artrit Hastalığında Alt Tip Dağılımı ve Eşlik Eden Üveit Sıklığının Değerlendirilmesi
28 SB N. İpek Kırmızı Narin Akıcı, N. İpek Kırmızı, Volkan Aydın, Ömer Ataç, Ahmet Akıcı Birinci Basamakta Çocuklara Yazılan Antibiyotik Dışındaki Sistemik Antiinfektiflerin Araştırılması
31 SB Sevil Dorum Sevil Dorum, Pelin Teke Kısa Yenidoğan Tarama Programı İle Tanı Alan Biyotinidaz Eksikliği Hastalarının Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri
33 SB Aslıhan Araslı Yılmaz Aslıhan Araslı Yılmaz, Selin Elmaoğulları Obez Çocuk Ve Adolesanlarda Metabolik Riskin Belirlenmesinde Triponderal Kitle İndeksi
34 SB Safiye Güneş Sağer Safiye Güneş Sağer, Ayberk Türkyılmaz Distoni Kliniğiyle Takipli 40 Olgunun Klinik Ve Genetik Bulgularının Değerlendirilmesi
35 SB Abdullah Hakan Özmen Abdullah Hakan Özmen Nörofibromatozis Tip 1 Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi
36 SB Sefa Kazancı Sefa Kazancı, Şükrü Hatun, Ayşen Uncuoğlu Kocaeli İli Geneli Okulların Beslenme Ve Egzersiz İmkanlarının Değerlendirilmesi
38 SB Berfin Uysal Berfin Uysal, Elif Altınay Kırlı Çocukluk Çağında Üreteropelvik Bileşke Darlığına Yaklaşım
39 SB Tugce İmamoğlu S. Kutalmış BÜYÜK
Kevser KURT DEMİRSOY
Pediatristlerin Dudak Damak Yarıklı Yeni Doğanlarda Cerrahi Öncesi Ortopedi Konusundaki Bilgi Ve Farkındalığı
41 SB Abdulkerim Kolkıran Abdulkerim Kolkıran Bir Yaş Altı Sağlıklı Bebeklerde Spot İdrarda Kalsiyum/kreatinin Oranı
42 SB Gülhan Tunca Sahin Gülhan Tunca Sahin, Gönül Aydoğan Talasemi Major Tanısı İle Takip Edilen Hastalarda Demir Şelatörü Olarak Kullanılan Deferasiroks İle Deferoksamin’in Etki Ve Yan Etkilerinin Karşılaştırılması
44 SB Zeynep Donbaloğlu Zeynep Donbaloğlu, Hale Tuhan Leuprolide Asetat Tedavisi Tamamlanmış Santral Puberte Prekoks Tanılı Kız Olgularda Büyümenin Değerlendirilmesi
45 SB Bediz Özen Bediz Özen Çocuklarda Mevsimsel Alerjik Konjonktivit Oküler Bozukluğa Neden Olur Mu?
46 SB MERT Uçar MERT UÇAR, ŞULE GÖKÇE, ASLI ARSLAN Heliotropik Döküntüyle Ortaya Çıkan MIS-C: Olgu Sunumu
48 SB Kadriye Cansu Şahin Kadriye Cansu Şahin, Meltem Buhur Pirimoğlu, Yasemin Denkboy Öngen, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Faruk Tarım COVID-19 Pandemisi Tip 1 Diyabet Tanısında Neleri Değiştirdi?
49 SB Hakan Onur Hakan Onur, Müsemma Karabel Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
51 SB Melek Erdem Melek ERDEM, Rüstem Gökalp AKSOY, Fatma ASLAN, Betül SEVİNİR, Cansu TURAN, Solmaz ÇELEBİ, Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU Pediatrik Onkoloji Hastalarında Covid-19 Seyri: Tek Merkez Deneyimi
55 SB Hasan Türkmen Hasan TÜRKMEN, Abdüsselam GENÇ, Tuğberk AKÇA, Fahrettin UYSAL, Özlem Mehtap BOSTAN, Ergün ÇİL Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Olgularında Aritmi Sıklığının Araştırılması
56 SB Hakan Küçüker Hakan Küçüker, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Salih Çağrı Çakır, Bayram Ali Dorum, Solmaz Çelebi, Mustafa Hacımustafaoğlu Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Uygulanan Girişimsel İşlemlerde Kullanılan İki Farklı Antiseptik Solüsyonun Etkinlik Ve Yan Etkiler Açısından Karşılaştırılması
58 SB Tuğberk Akça Tuğberk AKÇA, Abdüsselam GENÇ, Hasan TÜRKMEN, Özlem Mehtap BOSTAN, Fahrettin UYSAL Eksternal Loop Recorder (Döngü Kaydedici) Sonuçlarımız
59 SB Nurşen Ciğerci Günaydın Nurşen Ciğerci Günaydın Yumurta Alerjisi Tanısı İle İzlenen Çocukların Klinik Ve Laboratuvar Özellikleri
63 SB Şeyma Nur Karataş Şeyma Nur Karataş, Cengiz Havalı, Sevil Dorum Kliniğimizde Metakromatik Lökodistrofi Tanısıyla İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi
65 SB Hanife Ayşegül Arsoy Hanife Ayşegül Arsoy Çölyak Hastalarımızın Klinik Tiplerine Göre Değerlendirilmesi
67 SB Ayşe Süleyman Ayşe Süleyman, Nermin Güler Yumurta Alerjili Çocuklarda Kızamık-Kızamıkçık Kabakulak Ya Da Influenza Aşı Uygulamaları: Üçüncü Düzey Merkez Deneyimi
71 SB Hakan Onur Hakan Onur, Ünal Uluca Pfapa Sendromu Tanısında Rutin Kan Parametrelerinin Tanısal Değerinin Araştırılması
73 SB Hacer Efnan Melek Arsoy Hacer Efnan Melek Arsoy COVID-19 Pandemisi Karantina Döneminde Çocuk Acile Başvuran Zehirlenme Vakalarının Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
76 SB Saadet Nilay Tığrak Saadet Nilay Tığrak, Şükrü Çekiç, Gamze Uçan Gündüz, Özgür Yalçınbayır, Sara Şebnem Kılıç Gültekin Juvenil Üveitler: 3. Basamak Deneyimi
80 SB Dilek Giray YASEMİN NURAN DÖNMEZ, DİLEK GİRAY, SERDAR EPÇAÇAN Masif Perikardiyal Efüzyon ve Tamponadlı Hastaların Retrospektif İncelenmesi: Tek Merkez, 2 Yıllık Deneyim
83 SB Yaşar Durmaz YAŞAR DURMAZ, ORHAN DERMAN Obez Veya Fazla Kilolu Ergenlerde Akıllı Telefon Ve İnternet Kullanımı
86 SB Gizem Ezgi Şen Gizem Ezgi ŞEN, Tuğberk AKÇA, Abdüsselam GENÇ, Hasan TÜRKMEN, Özlem Mehtap BOSTAN Prenatal Dönemde Fetal Ekokardiyografi ile Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Fetal Disritmilerin Değerlendirilmesi ve Postnatal Sonuçlar ile Karşılaştırılması :10 Yıllık Tek Merkezli Retrospektif Araştırma
88 SB Fatih Çiçek FATİH ÇİÇEK, ŞÜKRÜ ÇEKİÇ Polen İmmünoterapisinde Lokal Ve Sistemik Reaksiyonların Değerlendirilmesi
97 SB Tuğba Akbey Koçak Tuğba Akbey Koçak, Şahin Erdöl Sfingolipidoz Tanısı İle İzlediğimiz Olguların Değerlendirilmesi -Tek Merkez Deneyimi
101 SB Özlem Kara Özlem Kara, Günel Aghazada Turner Sendromlu Vakaların Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
102 SB Fatma İlknur Varol Fatma İlknur Varol, Emine Çamtosun Çocuklarda Çölyak Hastalığı Tanı Anında Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler
103 SB Seda Kanmaz Seda Kanmaz, Tuğçe İnce, Eyüp Sabri Ercan, Hasan Tekgül Çocukluk Çağının Sentrotemporal Dikenli Epilepsili Olgularında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Elektroklinik İlişki
104 SB Ezgi Topyıldız Handan Duman Şenol, Ezgi Topyıldız, Figen Gülen, Esen Demir Balık Alerjili Çocuklar Farklı Balıkları Tüketebilir Mi?
105 SB Fatma Karamustafa Miraç Barış USTA, Fatma KARAMUSTAFA Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Yeme Bozukluğu Tanılı Hastaların Demografik Ve Klinik Özelikleri: Retrospektif Bir Çalışma
106 SB Deniz Sünnetçi Akkoyunlu Deniz Sünnetçi Akkoyunlu, Bülent Kara, Naci Çine, Bilge Dursun, Elif Büşra Işık, Seda Eren Keskin, Hakan Savlı Erken-Başlangıçlı Epileptik Ensefalopati Tanılı 153 Olguda Gen Paneli Analizleri
107 SB Melike Akdam Melike Akdam, Feride Yarar Serebral Palsili Çocuklarda Gövde Kontrolü İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
111 SB Ulaş Akçay Ulaş Akçay, Ferhat Demir, Betül Sözeri Çocukluk Çağı İdiopatik Tekrarlayan Perikardit’te Tedavi Yaklaşımı
112 SB Fuat Laloğlu Muhammet Akif GÜLER, Fuat LALOĞLU Hastanede Yatırılarak Takip Edilen Covıd-19 Tanılı 45 Çocuk Hastanın Epidemiyolojik Ve Klinik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi
113 SB Zuhal Karalı Zuhal Karalı, Yakup Canıtez Subkutan Akar İmmünoterapisinde Lokal Ve Sistemik Reaksiyonların Değerlendirilmesi
118 SB Şükrü Çekiç Şükrü Çekiç Plantago Lanceolata Duyarlılığı Olan Olguların İncelenmesi
120 SB Fatma Kocael Fatma Kocael, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Arif Gürpınar, Ayşe Parlak Trakeo-özafagial Fistül Olgularında Mortaliteye Etki Eden Faktörler Ve Mortalite Risk Skorlama Sistemlerinin Retrospektif Karşılaştırılması
122 SB Ayşe Ergül Bozacı Ayşe Ergül Bozacı, Emine Pektaş Glikojen Depo Hastalarında Büyümenin Değerlendirilmesi
126 SB Ayşegül Danış Ayşegül Danış , Sıdıka Halıcıoğlu Covid Pandemisinde Başağrılı Çocuklarda Yeni Bir Kırmızı Bayrak
127 SB Asburce Olgac Nurullah Yılmaz, Asburce Olgac, Gülseren Şahin, Ferda Özbay Hoşnut Kolestaz Etyolojiside Akılda Bulundurulması Gereken Bir Hastalık Grubu: Doğumsal Metabolik Hastalıklar
129 SB Nilüfer Ülkü Şahin Nilüfer Ülkü Şahin, Ceyhun Dizdarer Tip 1 Diabetes Mellitus Osteoporoz İlişkisi Ve Etki Eden Paremetrelerin Araştırılması
134 SB Muhittin Bodur Muhittin Bodur Serebral Palsili Hastalarımızın Klinik Özelliklerinin Araştırılması
135 SB Gülce Yörük Gülce Yörük
Melike Sezgin Evim
Salih Güler
Fatih Çelik
Ayşe Şengün Parlak
Birol Baytan
Adalet Meral Güneş
Çocuk Hematoloji Kliniği Ve Polikliniğinde Tedavi Gören Hastaların Kateter Komplikasyonlarının Retrospektif İncelenmesi
136 SB Zeynep Özaslan Zeynep Özaslan
Mustafa Hacımustafaoğlu
Nilgün Köksal
Solmaz Çelebi
Hilal Özkan
Edanur Yeşil
Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerindeki Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonların Kıyaslamalı Olarak Değerlendirilmesi: Yedi Yıllık Retrospektif Çalışma
2 PB Muhammet Mesut Nezir ENGİN Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Recep ERÖZ, İlknur ARSLANOĞLU ANOS1 (KAL1) Geninin Yeni Tanımlanan Ekzon 10'da C.1437_1442dupTGGCAT, P.Gly480_Met481insiLeGly Mutasyonu İle İlişkili Bir Kallmann Sendromu Vakası
5 PB Zuhal Karalı Yakup Canıtez, Zuhal Karalı, Şükrü Çekiç, Fatih Çiçek, Nihat Sapan Aşı Sonrası Gelişen Lökositoklastik Vaskülit: Bir Olgu Sunumu
9 PB Hacer Efnan Melek Arsoy Hacer Efnan Melek Arsoy, Öner Özdemir Hiper IgM Sendromlu Bir Hastada Asemptomatik SARS-CoV-2 Enfeksiyonu
22 PB Berna Özcan Araş. Gör. Berna Özcan, Uzm. Dr. Hasan Türkmen, Uzm. Dr Metehan Kızılkaya, Doç. Dr. Fahrettin Uysal DİLATE KARDİYOMİYOPATİNİN NADİR BİR SEBEBİ: ALCAPA SENDROMU
29 PB Şule Gökçe Şule Gökçe, Gamze Eman, Sevgin Taner, Aslı Aslan Mesane Disfonksiyonunun Nadir Bir Nedeni: Siringohidromiyeli
39 PB Erbu Yarcı Erbu Yarcı, Didem Öztürk Yarcı İndirekt Hiperbilirubinemi Nedeni İle Serviste İzlenen Term Yenidoğanların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: Tek Merkez Veri Ön Sonuçları
49 PB Pelin Doğan Hazel Mahmat, Pelin Doğan, Mete Kaya, İpek Güney Varal Doğum Travmasına Bağlı Trakea Laserasyonu: Olgu Sunumu
50 PB İpek Güney Varal Hilal Çalışkan, İpek Güney Varal, Bilgen Işık, Betül Orhaner, Ahmet Kağan As, Pelin Doğan Trombofiliye Bağlı Neonatal Tromboz: Olgu Sunumu
41 PB Hakan Onur Hakan Onur, Murat Kemal Çiğdem, Müsemma Karabel İntrauterin Testis Torsiyonu: Olgu Sunumu
48 PB Hakan ONUR Orhan Köksal, Hakan Onur, Müsemma Karabel Yenidoğan Pretermde Süpüratif Submandibular Siyaloadenit: Olgu Sunumu
1 PB YAŞAR DURMAZ YAŞAR DURMAZ, ORHAN DERMAN Obez veya Fazla Kilolu Ergenlerde Uyku Kalite Ve Süresi
4 PB FATİH ÇİÇEK FATİH ÇİÇEK, ZUHAL KARALI, ŞÜKRÜ ÇEKİÇ, MUHİTTİN BODUR, YAKUP CANITEZ, MEHMET SAİT OKAN, NİHAT SAPAN Metilprednizolon İle Anafilaksisi Olan Çocuk Hastada Başarılı Desensitizasyon
6 PB Muhammet Mesut Nezir ENGİN Muhammet Mesut Nezir ENGİN, Öner ÖZDEMİR Epilepsi Hastasında Lamotrijin Kullanımı Sonrası DRESS Sendromu: Bir Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
7 PB Merve Deniz Başkaya Merve Deniz Başkaya, Kadriye Cansu Şahin, Yasemin Denkboy Öngen, Meltem Buhur Pirimoğlu, Erdal Eren, Halil Sağlam, Ömer Tarım, Betül Berrin Sevinir, Selçuk Yılmazlar Yalnızca Anoreksiya Mı?
8 PB Tuğba Altunkaynak Tuğba Altunkaynak, Meltem Buhur Pirimoğlu, Erdal Eren, Kadriye Cansu Şahin, Yasemin Denkboy Öngen, Halil Sağlam, Ömer Tarım ÖNEMLİ BİR FİZİK MUAYENE BULGUSU:“HİPERPİGMENTASYON”
10 PB Ece AYYILDIZ Ece AYYILDIZ, Cansu TURAN, Beyhan BÜLBÜL, Emre ŞAHİN, Dilşad AKSOY, Solmaz ÇELEBİ, Muztafa Kemal HACIMUSTAFAOĞLU SKROTAL AĞRI VE ŞİŞLİKLE GELEN HASTADA BRUCELLA EPİDİDİMORŞİTİ: OLGU SUNUMU
11 PB Beyhan Bülbül Beyhan Bülbül, Solmaz Çelebi, Cansu Turan, Emre Şahin, Fatma Dilşad Aksoy, Mustafa Hacımustafaoğlu ÇOCUKLARDA COVID-19 İLİŞKİLİ MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROMU (MIS-C):DÖRT OLGU SUNUMU
12 PB Nur Özcan Nur Özcan, Zeliha Demirtaş , Okan Akacı Terminal İleit Kliniği İle Başvuran Olgu: Henoch-Schönlein Purpurası
13 PB Fevzi Aydoğdu İsmail Erokutan, Nil Kaptan, Enes Turan, Fevzi Aydoğdu, Taner Özgür, Tanju Özkan Jeneralize Lenfanjiomatozisli İki Olgu
14 PB Enes Turan Enes Turan, Taner Özgür, Nil Kaptan, İsmail Erokutan, Tanju Başarır Özkan Rektal Kanama İle Başvuran Klasik Benzeri Ehler Danlos Sendromu
15 PB Enes Turan Enes Turan, Taner Özgür, Nil Kaptan, İsmail Erokutan, Ziya Dündar, Ekrem Kaya, Tanju Başarır Özkan NEONATAL İKTİYOZİS, SKLEROZAN KOLANJİT, HİPOTRİKOZİS (NİSCH) SENDROMLU OLGU
16 PB Selin Güner Selin Güner, Funda Tekkeşin, Begüm Şirin Koç, Ülkü Miray Yıldırım, Suar Çakı Kılıç AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ İDAME TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN COVID-19 İLİŞKİLİ İMMUN TROMBOSİTOPENİ
17 PB Elif Güler Kazancı Elif Güler Kazancı, Gamze Ayvazoğlu, Hazel Mahmat, Bilgen Işık, Eren Çağan, Betül Orhaner Covid-19 Enfeksiyonuna Sekonder Gelişen Hemofagositik Lenfohistiyositoz
18 PB Ayşe ÖZTÜRK Ayşe ÖZTÜRK, Aytül TEMUROĞLU, Salih GÜLER, Melike SEZGİN EVİM, Adalet Meral GÜNEŞ VAKA SUNUMU:HEMOFİLİ B TANILI HASTADA İLİOPSOAS HEMATOMU NEDENLİ FEMORAL NÖROPATİ
19 PB Duygu Yılmaz Duygu Yılmaz, Muzaffer Enes Pehlivan, Fatma Tuba Coşkun, Çetin Timur Pansitopeniyle Gelen Hastada Roseola İnfantum
20 PB Kasım Bozgeyik Kasım Bozgeyik, Hülya Köse, Sara Şebnem Kılıç Gültekin IKAROS MUTASYONU OLAN VE OTOİMMÜN HEPATİT TABLOSU GELİŞEN BİR OLGU SUNUMU
21 PB Dilek Giray DİLEK GİRAY, OLGU HALLIOĞLU Akut Romatizmal Ateşte C-Reaktif Protein / Albümin Oranı
23 PB Serkan Toker Serkan Toker, Tuğberk Akça, Abdüsselam Genç, Hasan Türkmen, Fahrettin Uysal, Özlem Mehtap Bostan, Ergün Çil Göğüs Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Kardiyak Kitle
24 PB Begüm Özgürbüz Begüm Özgürbüz, Hasan Türkmen, Tuğberk Akça, Abdüsselam Genç, Özlem Mehtap Bostan, Fahrettin Uysal Nadir Bir Birliktelik;Uzun QT Sendromu Ve Wolf Parkinson White Sendromu
25 PB İRFAN ÖZ İRFAN ÖZ, TUĞBERK AKÇA, ABDÜSSELAM GENÇ, HASAN TÜRKMEN, ERDAL EREN, ÖZLEM MEHTAP BOSTAN, FAHRETTİN UYSAL KARDİYOVASKÜLER MORBİDİTE VE MORTALİTE ÖNGÖRDÜRÜCÜSÜ OLARAK GÖZDEN KAÇAN KLİNİK ANTİTE: ORTOSTATİK HİPERTANSİYON
26 PB Sinem İrez Sinem İrez, Hasan Türkmen, Abdüsselam Genç, Tuğberk Akça, Fahrettin Uysal, Özlem Mehtap Bostan, Ergün Çil FETAL EKOKARDİYOGRAFİDE KARDİYAK RABDOMİYOM SAPTANMASI İLE TANI KONULAN BİR TUBEROZ SKLEROZ OLGUSU
27 PB Feride Kangarli Feride Kangarli, Hasan Türkmen, Abdüsselam Genç, Tuğberk Akça, Fahrettin Uysal, Özlem Mehtap Bostan, Ergün Çil KARDİYAK FONKSİYON BOZUKLUĞUNUN NADİR BİR NEDENİ: KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ
28 PB Tansu Öndeş Tansu ÖNDEŞ, Hasan TÜRKMEN, Abdüsselam GENÇ, Tuğberk AKÇA, Fahrettin UYSAL, Özlem Mehtap BOSTAN, Ergün ÇİL, Yasemin DENKBOY ÖNGEN, Meltem BUHUR PİRİMOĞLU , Erdal EREN, Halil SAĞLAM DİLATE KARDİYOMİYOPATİNİN NADİR BİR SEBEBİ OLARAK JENERALİZE LİPODİSTROFİ: OLGU SUNUMU
30 PB İzel Kahraman İzel Kahraman, Okan Akacı Yenidoğan Başlangıçlı Konvülziyonların Nadir Bir Nedeni: Ailesel Hipomagnezemi İle Birlikte Sekonder Hipokalsemiden Sorumlu TRMP-6 Gen Mutasyonu:Olgu Sunumu
31 PB Müjgan ARSLAN Çiğdem Kaplan, Müjgan Arslan Çocukluk Çağında Vertigonun Nadir Görülen Bir Sebebi: Serebellopontin Köşe Tümörü.
32 PB Müjgan ARSLAN Kübra Boztepe, Müjgan Arslan KKK Aşısı Sonrasında Gelişen Artrit: Nadir Bir Komplikasyon
33 PB Müjgan ARSLAN Yasin Yılmazer, Müjgan Arslan NON-KETOTİK HİPERGLİSEMİ İLE İLİŞKİLİ NÖBET
34 PB Müjgan ARSLAN Çiğdem Kaplan, Müjgan Arslan, Muhammed Köşker, Hüseyin AYDIN Akut Batın Tablosu İle Presente Olan SARS-Cov-2 İlişkili Multisistem Enflamatuvar Sendrom Olgusu
35 PB Ayşegül Danış Alişan Emreciksin, Ayşegül Danış, Adil Aytaç, Mustafa Hızal Tedavi Edilebilir Bir Nörometabolik Hastalık: Biyotin-Tiamin Cevaplı Bazal Gangliyon Hastalığı
36 PB Fatma Aslan Fatma Aslan, Gökalp Rüstem Aksoy, Melek Erdem, Betül Berrin Sevinir, Taner Özgür, Hülya Öztürk Nazlıoğlu, Tanju Münevver Özkan Karaciğer Nakli Sonrası Posttransplant Lenfoproliferatif Hastalık Gelişen Bir Olgu
37 PB Gökalp Rüstem AKSOY Gökalp Rüstem AKSOY, Melek ERDEM, Fatma ASLAN, Aytül TEMUROĞLU, Çağlar ÖDEK, Muhittin BODUR, Betül SEVİNİR, Mehmet Sait OKAN T Hücreli Lenfoblastik Lenfoma Takip Ve Tedavisi Sırasında Gelişen Asendan Motor Kayıp
38 PB Gökçe Eser Gökçe Eser, Ali Zeki Bedir, Aslıhan Dağdeviren Ercan, Beste Yüksel Saçlı, Muzaffer Enes Pehlivan, Ruhan Düşünsel EKLEMLERİ VE DERİYİ TUTAN NADİR BİR HASTALIK: Mikst Konnektif Doku Hastalığı
40 PB Nuran Belder Nuran Belder, Ahmet Saki Oğuz, Fatih Mehmet Kışlal, Dilek Sarıcı Anormal Solunum Paterni Görülen Nadir Bir Sendrom
42 PB Hatice Kübra Erzan Hatice Kübra Erzan, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Fatma Kocael, Berrin Betül Sevinir, Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Zeynep Yazıcı ANTENATAL DÖNEMDE DEV KONJENİTAL HEMANJOM SAPTANAN BİR OLGU
43 PB Gülden Bulut İnceoğlu Gülden Bulut İnceoğlu, Fatma Kocael, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Berrin Betül Sevinir, Arif Nuri Gürpınar, Belgin Yavaşcaoğlu, Bilge Çetinkaya Demir Antenatal Dönemde Servikal Kitle Nedeni İle Ex Utero Intrapartum Treatment) Prosedürü Uygulanan Bir Olgu
44 PB Tuğba Soyyiğit Tuğba Soyyiğit, Fatma Kocael, Kevser Üstün Elmas, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Bahattin Hakyemez, Özgür Taşkapılıoğlu, Hilal Özkan, Nilgün Köksal Yenidoğan Döneminde Kardiyak Kökenli Olmayan Konjestif Kalp Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Galen Ven Anevrizmasi
45 PB Begüm Özgürbüz Begüm Özgürbüz, Kevser Üstün Elmas, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Fatma Kocael, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Berrin Betül Sevinir, Melike Sezgin Evim Yenidoğan Döneminde Kasabach Merritt Sendrom Tanısı Konulan Olgu
46 PB Sabiha Işık Şahinkaya Sabiha Işık Şahinkaya, Cansu sivrikaya Yıldırım, Fatma Kocael, Kevser Üstün Elmas, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Arif Nuri Gürpınar YENİDOĞAN DÖNEMİNDE PLEVRAL EFÜZYONLARIN NADİR BİR NEDENİ : KONJENİTAL ŞİLOTORAKS
47 PB Tuğba Soyyiğit Kevser Üstün Elmas, Tuğba Soyyiğit, Fatma Kocael, Cansu Sivrikaya Yıldırım, Nilgün Köksal, Hilal Özkan, Şahin Erdöl, Abdusselam Genç, Özlem Mehtap Bostan Yenidoğan Döneminde Smith Lemli Opitz Sendromu Saptanan Olgu